Warning: A non-numeric value encountered in /home/gabrielakaczmar.com/public_html/wp-content/themes/lp/functions.php on line 5837

Prawidłowy rozwój mowy

WIEK DZIECKASŁYSZENIE I ROZUMIENIENADAWANIE I MOWA
0 – 3 miesiąc życia-reaguje na głośne dźwięki
-wycisza się lub śmieje, gdy do niego mówimy
-przerywa płacz, słysząc nasz głos
-wzmaga lub osłabia ssanie, gdy usłyszy dźwięki
-głuży – nadaje dźwięki przypominające gruchanie
-radośnie piszczy, słysząc znane dźwięki
-używa krzyku i płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb
-inaczej płacze po przemoczeniu, inaczej –  gdy jest głodne, itp.
4 – 6 miesiąc życia-odwraca głowę, szukając źródła dźwięku
-reaguje na zmianę tonu naszego głosu
-zwraca uwagę na zabawki, które wydają dźwięki
-reaguje na muzykę
-gaworzy – powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia
-zagadywane – gaworzy, uśmiecha się, porusza rękami i nogami
7 – 12 miesiąc życia-skupia uwagę, gdy do niego mówimy
-pytane: „gdzie mama?”, „gdzie tata?”, „Gdzie lampa?” – wskazuje palcem
-chętnie uczestniczy w prostych zabawach typu: „Idzie rak, nieborak”, „Sroczka kaszkę ważyła”
-zachęcane, wykonuje proste polecenia, np.: „daj…”
-próbuje naśladować nasze ruchy
-intensywnie gaworzy, np. „ta-ta-ta”, „ma-ma-ma”, „da-da-da”, „ba-ba-ba”, „na-na-na”
-używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę
-wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić o coś
-mogą pojawić się pierwsze wyrazy, np. „mama”, „tata”, „baba”
-pierwsze słowa nie muszą być kojarzone z konkretnym przedmiotem
12 – 24 miesiąc życia-poproszone, wskazuje niektóre części ciała
-wykonuje najprostsze polecenia, np. „daj buzi”, „zrób pa, pa”
-słucha z zainteresowaniem prostych piosenek, wierszyków, krótkich opowiadań
-potrafi wskazać często nazywane przez nas przedmioty
-zamiast słów stosuje wyrażenia dźwiękonaśladowcze: „bach!”, „hau”, „brrr!” itp.
-powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia, tzw. „echolalie”
-zaczyna łączyć dwa wyrazy, pojawiają się wyrażenia typu: „nie chcę”, „mama, daj!”
-wymawia samogłoski: „a”, „u”, „i”, „o”, „e”, „y” oraz spółgłoski „m”, „b”, „p”, „t”, „n”, „ł”, „j”, „d”
-upraszcza, może wymawiać początek lub koniec słowa,
-ma coraz bogatszy słownik
2 – 3 rok życia-Rozróżnia przeciwieństwa, np. „chodź – stój”, „jest – nie ma”
-wykonuje bardziej złożone polecenia np. „weź misia i chodź do mamy”
-wskazuje części ciała
-nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia – może przy tym popełniać błędy typu „ludź” zamiast „człowiek”
-wymawia poprawnie coraz więcej głosek, np. „k”, „g”, „l”trudne głoski może zastępować łatwiejszymi, np. zamiast „szalik” powie „salik” lub „sialik”, zamiast „ryba” powie „lyba” lub „jiba”
-pyta: „co to?”, stosuje przeczenia, np. „nie ma mamy”, zaczyna używać liczby mnogiej
-pytane podaje swoje imię
3 – 4 rok życia-reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia lub telewizji
-potrafi odróżnić wymowę prawidłową od zniekształconej, np. „sanki” – „sianki”
-jest rozumiane przez osoby obce-buduje coraz dłuższe zdania-coraz więcej pyta. Odpowiada na proste pytania: „kto?”, „co?”, „gdzie?’, „z kim?”, „w czym?”
-często upraszcza najtrudniejsze głoski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”
-zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawiać się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek, tzw. rozwojowa niepłynność mowy
4 – 5 rok życia-z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią
-rozumie komunikaty wypowiadane przez obce osoby
-zadaje bardzo dużo pytań
-może wymawiać najtrudniejsze głoski: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”
-buduje bogate zdania – używa  coraz więcej przymiotników
-potrafi opowiedzieć prostą historyjkę
-stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem jeszcze je myli
5 – 6 rok życia-rozumie trudniejsze instrukcje, np. „klaśnij w dłonie, a potem połóż ręce na kolanach”
-potrafi wysłuchać dłuższe opowiadanie, bajkę,
-rozumie morał, rozumie określenia typu: „pod”, „na”, „obok”
-prawidłowo interpretuje znaki symboliczne, np. „kółko i trójkącik – to będą znaki drogowe!”
-mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego
-poprawnie buduje zdania – stosuje reguły gramatyczne
-potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone pytania, opowiada, używając zdań złożonych
-potrafi opowiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki
-potrafi porozmawiać z obcą osobą, nie odbiegając od tematu
-używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne

Napisz do mnie

14 + 6 =

Kontakt

Logopeda – Oligofrenopedagog
mgr Gabriela Kaczmar
London N17 6XU

kontakt@gabrielakaczmar.com

 

tel 07561393009