Warning: A non-numeric value encountered in /home/gabrielakaczmar.com/public_html/wp-content/themes/lp/functions.php on line 5837

KIEDY DO LOGOPEDY

12 MIESIĄC ŻYCIA DZIECKO:

 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
 • nie gaworzy,
 • nie uśmiecha się i nie naśladuje głosu najbliższych,
 • nie naśladuje prostych, widzianych często gestów.

2 LATEK:

 • unika kontaktu wzrokowego z osobami najbliższymi,
 • nie wypowiada prostych słów (mama, tata, daj)
 • nie wskazuje części ciała
 • nie wykonuje prostych poleceń (podaj misia, zrób pa – pa)
 • nie naśladuje odgłosów z otoczenia.

3 LATEK:

 • nie patrzy na osoby, które do niego mówią
 • nie nazywa podstawowych przedmiotów z otoczenia
 • nie wypowiada prostych dwu lub trzy wyrazowych zdań
 • nie potrafi skupić uwagi gdy dorosły czyta mu książkę
 • jego mowa jest bardzo niewyraźna (zrozumiała tylko dla najbliższych

4 LATEK:

 • mowa wciąż jest niewyraźna
 • upraszcza grupy spółgłoskowe ( „jete”- „jeszcze”)
 • zamienia głoskę „k” na „t” i „g” na „d”- („piłta”- „piłka”, „dołąb”- „gołąb” itp.)
 • zamienia głoski z szeregu syczącego „s”, „z”, „c”, „dz” na szereg ciszący „ś”, „ź”, „ć” „dź”- („ziupa”- „zupa” „sianki”- „sanki”)
 • mówi bezdźwięcznie „fota”- „woda”, „tom”- „dom”
 • zamienia głoski „w” i „f” na „b” i „p”-(„wazonik”- „bazonik”)
 • nie wymawia poprawnej głoski „l” (wciąż zamienia na „j” „jajka”- „lalka”)
 • nie buduje zdań
 • nie buduje zdań pytających
 • nie potrafi opowiedzieć co widzi na obrazku

5 LATEK:

 • zamienia głoski szeregu szumiącego „sz”, „ż”, „cz”, „dż” na głoski szeregu syczącego „s”, „z”, „c”, „dz” („safa”- „szafa”)
 • nie rozróżnia podobnych do siebie wyrazów „tomek”- „domek”
 • nie buduje dłuższych wypowiedzi
 • nie dzieli wyrazów na sylaby

6 LATEK:

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek (dąży się do tego, aby przed rozpoczęciem szkoły dziecko nie miało już żadnych wad wymowy, które utrudniają naukę czytania i pisania)
 • nie wymawia głoski „r”
 • nie buduje złożonych wypowiedzi
 • nie potrafi powiedzieć jaką literą zaczyna się wyraz

Napisz do mnie

7 + 10 =

Kontakt

Logopeda – Oligofrenopedagog
mgr Gabriela Kaczmar
London N17 6XU

kontakt@gabrielakaczmar.com

 

tel 07561393009